Σύνδεσμος Κρητικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας

Στόχος μας είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας, πάντα στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ο Σύνδεσμος Κρητικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας

Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014, και συνεχίζει το έργο του έως σήμερα
Απαριθμεί περισσότερα από 25 μέλη, νόμιμες και αδειοδοτημένες εταιρείες συστημάτων ασφαλείας
Περιέχει επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους, όλες όμως με κοινό σκοπό, το όφελος του κλάδου και του κοινωνικού συνόλου

Σκοπός του Συνδέσμου

Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος της κοινής έκφρασης και διεκδίκησης στον κλάδο των συστημάτων ασφαλείας με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών

Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους

Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών

Φωτογραφίες

Έχετε συναγερμό ή κάμερες;

Γνωρίζετε ότι...

Θέλοντας η πολιτεία να σας προστατέψει, από τον οποιονδήποτε που παρουσιάζεται ως τεχνικός συστημάτων ασφαλείας ενώ είναι ανειδίκευτος, ( χωρίς το κατάλληλο πτυχίο γνώσεων σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικά προϊόν) και γενικά από ανθρώπους ή επιχειρήσεις όπου έχουν κώλυμα δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, θέσπισε μία σειρά μέτρων, όπου σας παραθέτουμε προς ενημέρωση σας.

Με τους υπ' αριθ. Νόμους 2518/1997 & 3707/2008 και την Υπουργική Απόφαση 4892/1/76-γ/2010 – ΦΕΚ 664/Β/17-5-2010 Ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που εμπλέκετε στην ασφάλεια των πολιτών και καθορίζετε ότι απαιτείται να κατέχει Ειδικές Άδειες λειτουργίας που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία και ανανεώνονται, κάθε 5 χρόνια και έχουν τις έξεις προϋποθέσεις:

  • Να έχει νόμιμη επιχείρηση με φυσική έδρα και έναρξη στην εφορία
  • Να είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός, Αυτοματιστης & άλλων συναφών ειδικοτήτων Ηλεκτρονικών
  • Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κλοπή, εκβίαση ή απάτη (Λευκό ποινικό μητρώο)
  • Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (Πιστοποιητικό από Πρωτοδικείο)
  • Να μην είναι ψυχικά διαταραγμένος (Εξέταση από Ψυχίατρο δημοσίου Νοσοκομείου)
  • Να μην είναι χρηστής ναρκωτικών ουσιών. (Πιστοποίηση με μικροβιολογικές εξετάσεις)

Διαβάζοντας την παραπάνω νομοθεσία κατανοείτε ότι:

 • Εταιρίες και άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας διέπονται από αυστηρή νομοθεσία.
 • Κάθε αδειούχος έχει ειδική άδεια με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος, και ελέγχεται από την Αστυνομία.
 • Οι παραβάτες διώκονται ποινικά μέχρι & έως 2 χρόνια φυλάκισης & χρηματικό πρόστιμο έως 30.000€
 • Η επιχείρηση που δεν έχει αδεία, δεν γνωρίζετε για ποιο λόγο η πολιτεία δεν του την έχει δώσει